Thuis pagina

contact met Salon Zonneveld

ARIE ZONNEVELD 1905 - 1941

Arie vermeldingen

Catalogus

Van Het Westelijk Front Geen Nieuws

Annie Simonis 1907

Piet Zonneveld 1908

Kees Zonneveld 1912

informatie bronnen :Ontstaan Copyright

the value of a Arie Zonneveld woodcut HISTOTY

-

Salon Zonneveld seizoen 8

-

de Joekels

-

-

-

Rotterdam 07-07-2017
 
DE LIEFDE STRIJKEN MET IJZERS VAN GEDULD
 
Zoals bij velen bekend heb ik (Lex Zonneveld) als hobby het binden van dichtbundels onder de naam Salon Zonneveld. Dit hebben we tot op heden gedaan vol overtuiging en naar volle tevredenheid van de dichters met wie we nauwkeurig en secuur een bundel vormgeven en gebonden hebben in Japanse binding. Er is altijd volle tevredenheid geweest over redigeren en corrigeren door Lilian uitgevoerd en de print en bind werkzaamheden door mij uitgevoerd.
 
Echter nu is er een probleem ontstaan met de dichter Hein van den Assem.
Wij Hein van den Assem, Lilian en ik hebben duidelijke mondelinge afspraken gemaakt betreffende de werkwijze en de daarbij komende kosten (dit loopt al van voor september 2014), iets dat we met alle auteurs voor wie wij werken doen, anders beginnen we er niet aan om een bundel te gaan maken.
Echter de dichter Hein van den Assem wenst zich niet te houden aan welke afspraak dan ook, hij heeft zich niet gehouden aan de afspraken zoals die mondeling zijn overeengekomen.
De punten 1 t/m 5 van de leveringsvoorwaarde heeft hij in de wind gelagen omdat hij ineens vond dat dit niet nodig zou zijn, ik hem niet nodig zou hebben voor kwaliteitscontrole. 
 
Omdat er na het printen en binden van de bundel een aantal woorden alsnog niet juist in de bundel staan zoals tango = tango, grint = grind Centraal = Rotterdam Centraal en CAPICHE! = CAPICE (ondanks een gedegen redigeren en corrigeren) waar Hein van den Assem nog wel zijn aandacht aan heeft geschonken en er één regel verkeerd is afgebroken na een komma komt Hein van den Assem plots met allerlei bezwaren.
Zo zou ineens het lettertype niet in orde zijn voor de gehele bundel en zou het niet goed geprint zijn.
Voor het grijze deel van de bundel noemt Hein van den Assem dan ook
5 pagina IX witregel na camee (witregels kleiner?)
6 pagina X een leeg kruising = een lege kruising
7 pagina XI spaties teveel na gebaande?
8 pagina XI spatie teveel na duinen,?
9 pagina XII de lay-out van het gedicht is niet in orde
 
Hein van den Assem heeft zich nu ondanks onze afspraken de geredigeerde tekst (het digitale bestand) toegeëigend, door alle correcties die ter verbetering van de tekst hebben plaatsgehad zelf over te nemen en zich niets aan te trekken van onze afspraken om vervolgens elders zijn bundel te laten drukken en printen.
 
Ook hebben we Hein van den Assem het dringende verzoek gedaan ons nergens te vermelden als het gaat om onze medewerking aan zijn bundel "De liefde strijken met ijzers van geduld" ISBN 978-90-9029411-7 echter wanneer de ga googelen zie ik onze naam meerderemalen verschijnen, Hein van den Assem houd zich nergens aan.
 
Verder wil ik hier nog even aangeven dat Hein van den Assem NOOIT Salon dichter is geweest al vermeld hij dit graag.
Ik heb dit ooit eens gezegd op het moment dat Hein van den Assem het gedicht "Lex culinair" had geschreven, vervolgens heeft Hein van den Assem niet één gedicht meer geschreven met toespeling op de Salon haar gasten of haar artiesten omdat Hein van den Assem gewoon vanaf dat moment niet of nouwelijks nog in de Salon kwam.
 
Eerst de leveringsvoorwaarde.
Afspraken (mondeling) met de auteur Hein V.S. van den Assem betreffende het binden van de bundel
"De liefde strijken met ijzers van geduld": ISBN 978-90-9029411-7 (50 tot 100 exemplaren)
 
De auteur Hein van den Assem gaat akkoord met de bijbehorende offerte (opdracht volgt) en volgt het proces vanaf het begin.
 
1- Auteur volgt / overlegt met Lilian  het proces het redigeren en corrigeren.
2- Auteur gaat akkoord met de lay-out gemaakt door Lex.
3- De auteur wordt geacht het printwerk na te zien (voor het binden) zodat de auteur zicht op eventuele onevenheden en fout printen kan richten en deze gecorrigeerd kunnen worden door Salon Zonneveld.
4-  De auteur is aanwezig bij de assemblage, het samenvoegen van de verschillende gevouwen vellen papier tot de bundel die het gaat worden dit ter voorkoming van productie fouten.
5-  Salon Zonneveld zijnde Lex en Lilian Zonneveld Aeckerlin behouden de documenten die zijn ontstaan in het proces van de vormgeving van de bundel zij (Zonneveld-Aeckerlin) hebben het werk geleverd zodat er een dichtbundel kon ontstaan en gebonden kan worden het digitale bestand is hun eigendom.
6-  De auteur hoeft niet aanwezig te zijn bij het eigenlijke binden in Japanse binding.
7-  Bundels die gemaakt zijn gaandeweg het proces en voorzien zijn van aantekeningen blijven eigendom van Zonneveld - Aeckerlin.
8-  Indien de auteur de documenten niet wenst te bemachtigen er geen druk elders zal plaatsvinden zijn de eenmalige kosten € 100,00 uitgaande van 2600 woorden geredigeerd. De digitaal geredigeerde / vormgegeven en of typografie / documenten blijven eigendom van Salon Zonneveld
(Zonneveld-Aeckerlin)
9-  Indien de auteur het geredigeerde en vormgegeven werk zou willen bemachtigen, mogelijk voor een tweede druk elders of wanneer de auteur zelf een tweede versie zou willen binden bied Salon Zonneveld de documenten aan de auteur aan voor een redelijk bedrag van € 225,00 (tot 2600 woorden geredigeerd en de vormgeving door Salon Zonneveld).
10- Indien de auteur dit geredigeerde en vormgegeven werk zou willen bemachtigen, mogelijk voor een derde druk elders of wanneer de auteur zelf een versie wil gaan binden bied Salon Zonneveld de documenten aan de auteur aan voor een redelijk bedrag van € 150,00 (tot 2600 woorden geredigeerd en de vormgeving door Salon Zonneveld), ervan uitgegaan dat Salon  Zonneveld de eerste 100 bundels eerste / tweede druk a 50 exemplaren heeft gedrukt en gebonden.
11- Mocht het zo zijn dat Salon Zonneveld 1e 2e en 3e druk heeft verzorgd dan vervallen de kosten voor het geredigeerde en vormgegeven en komt het digitale bestand de auteur toe.
12- Houd de auteur zich niet aan punt 1 t/m 5 dan lopen de kosten voor het reeds aangeschafte materiaal gewoon door en dienen voldaan te worden. Reeds gedane arbeid zijnde de geredigeerde tekst en vormgeving dient dan naar rato voldaan te worden.

[Thuis pagina]