Thuis pagina

contact met Salon Zonneveld

ARIE ZONNEVELD 1905 - 1941

Arie vermeldingen

Catalogus

Van Het Westelijk Front Geen Nieuws

Annie Simonis 1907

Piet Zonneveld 1908

Kees Zonneveld 1912

informatie bronnen :Ontstaan Copyright

Nieuwe pagina

the value of a Arie Zonneveld woodcut HISTOTY

-

Salon Zonneveld seizoen 8

-

-

-

-

Salon Zonneveld gaat verhuizen

Prijswaardering
 
Betreft het een onbeschadigde Houtsnede, geen scheurtjes, watervlekken, zuurvlekken, ect.
Bij scheuren of scheurtjes vervalt iedere waarde.
 
Is de afdruk een vroege of een latere druk, op welk soort papier is het gedrukt.
Wanneer ze niet op Japans papier gedrukt is betreft het mogelijkerwijs een afdruk uit de late jaren 30 begin jaren 40.
Is de houtsnede nog helder van kleur.
Heeft het nog de originele Passe-partout.
Is ze nooit eerder ingelijst geweest (er zijn nog verschillende losse vellen in omloop).
Is ze ooit uit de lijst gehaald, (Let op beschadigingen, het papier is zeer kwetsbaar)
Heeft het nog de originele lijst.
Hoe is de algehele kwantiteit van het werkstuk.
 
Achterzijde
Heeft het de sticker van Arie. (dan door Arie en Annie zelf ingelijst)
Is er een stikker van een kunsthandel aangebracht.
Staan er aantekeningen op de achterzijde.
 
Tref ik een werkstuk aan dat ik nog niet ken of bezit, het voldoet niet aan het bovenstaande dan is de waarde van de afbeelding groter dan de kwaliteit van de houtsnede, tenzij beschadigd want dan vervalt iedere waarde.
Het is een leuke puzzel om uw eigen waarde te bepalen, er zijn veel afwegingen om een mooie en goede kwaliteit Arie Zonneveld houtsnede aan te kopen en uw collectie te vervolmaken.
 
Ik wens u succes bij het bieden de aankoop.Sinds 2002 ben ik bezig met het verzamelen van de houtsneden van mijn oudoom Arie Zonneveld 1905 - 1941.
Niet dat ik alle werkstukken die Arie heeft gemaakt kon bezitten, ik was ook erg blij met een goede foto van het werkstuk en ging bij mensen op bezoek om een zo goed mogelijke foto van het werkstuk te maken, soms werden mij de foto's toegezonden.
 
Het probleem met fotograferen is wel dat het werkstuk doorgaans is ingelijst en het glas aan de binnenkant niet altijd even schoon is wat de helderheid van sommige foto's niet ten goede komt.
Om een werkstuk uit de lijst te halen voor een foto echter, is niet raadzaam, daar het papier waarop de houdsnede is afgedrukt -Japans zijdepapier- zeer kwetsbaar is.
 
In februari 2002 lanceerde ik mijn eerste website met daarin een overzicht van het werk en de levensgeschiedenis van Arie, voor zover te achterhalen.
Er waren op dat moment 49 houdsneden bekend.
De kennis over Arie heb ik verkregen via de kinderen van Annie en Arie Zonneveld te weten Rob, Tineke en Coen en door gesprekken met de nog levende broer van Arie, Pim, en andere familieleden.
Ook door verschillende archieven te bezoeken en onderzoek te doen naar achtergelaten sporen.
 
Tot 2005 was er niet veel meer bekend over Arie dan de vermelding in verschillende boeken met een tekst die te herleiden is naar het krantenartikel uit 1941 in Het Vaderland van donderdag 10 april - avondblad C, geschreven door Johan de Kruif, oud-docent van Arie aan de Koninklijke Academie te 's Gravenhage.
 
In 2005 heb ik een boek uitgebracht over het leven en werk van Arie Zonneveld, tesamen met een tentoonstelling ter ere van zijn 100e geboortedag in Salon Zonneveld te mijner huize te Rotterdam, met de tot dan toe bekende houtsneden, op dat moment 54 stuks, die nagenoeg alle uit privécollecties kwamen.
Gaandeweg heb ik een collectie van 61 kleurhoutsneden vastgelegd.
In 2002 I started collecting woodcuts made by my great-uncle Arie Zonneveld (1905 - 1941).
Not that all woodcuts could be mine or that I could own them all, I was also very happy with a good photo.
Sometimes I visited people on site to take a picture and sometimes people sent me the pictures of their woodcut by Email.
 
Often, the trouble with shooting the picture is, that de woodcut is in a frame and the glass is dirty on the inside.
This is not good for the brightness of some photos, but to take the woodcut out of its frame is out of the question.
The woodcut is printed on Japanese tissue paper and is very vulnerable.
 
Februari 2002 I launched my first website containing a summary of the work of Arie and his personal history.
At that moment there were 49 known woodcuts.
The knowledge I have about Arie I got from his children; Rob, Tineke and Coen, his still living brother Pim, and other family members.
I also did research in various archives to investigate any left traces of Arie's whereabouts.
 
Until December 2005, there was not much known about Arie other than what was mentioned in several books with information that can be traced back to the article in a newspaper of 1941, Het Vaderland, dated Thursday 10 April - avondblad C, written by Johan de Kruif, an old teacher of Arie at the Royal Academy in the Hague.
 
In 2005 I published a book about the work and life of Arie Zonneveld, with an exhibition in honour of his 100th birthday at Salon Zonneveld at my place in Rotterdam.
At that moment, there were 54 known color woodcuts. Most of these woodcuts came from private collectors.
Gradually, I gathered and now have a collection of 61 pictures of all the work known at this moment.

Wat weet ik te vertellen over de waarde van een houtsnede van Arie Zonneveld.
Ik baseer me hierbij op informatie die ik vanaf september 2003 bijhoud bij particuliere aankoop en de bedragen die zichtbaar zijn op internetveilingen en diverse andere veilingen.
 
Het aantal aangeboden werkstukken is op dit moment 45stuks. (december 2013)
Op 11 juni 2011 werd het laagste bedrag genoteerd voor
Houtsnede No. 56, € 42,50 een uniek en enig exemplaar zover bekent.
Het hoogste mij bekende bedrag is € 1.000,00 dit was in augustus 2015 voor No. 62 Flora Holland 1935 een uniek en enig exemplaar zover bekent.
 
Periode 2003 tot 2008 5jaar
Bij een geregistreerde verkoop van 17 houtsnede
Gemiddelde waarde over deze periode € 81,62
 
Periode 2009 tot 2013 5 jaar
Bij een geregistreerde verkoop van 30 houtsnede
Gemiddelde waarde over deze periode € 124,23
 
Periode 2003 tot 2013 10 jaar
Bij een geregistreerde verkoop van 47 houtsnede
Gemiddelde waarde over deze periode € 108,81
 
De 3 meest aangeboden Houtsnede zijn
1 No. 29 Grote Boomgroep
2 No. 23 Schoofjes
3 No. 11 Trosnarcis en No. 50 Narcis.
 
Of deze informatie waardevol of betrouwbaar is weet ik niet ik vermoed dat er ook onderling geboden is op de houtsnede wat de prijs naar vermoeden iets hoger maakt.
In totaal zijn er 27 verschillende werkstukken uit de catalogus van 61 aangeboden.
 
Van de overige 34 houtsnede uit de catalogus blijft het moeilijk deze te vinden.

What I can tell you about the value of a Arie Zonneveld woodcut:
2003 September I started to keep track, for private purchase, internet auctions such as www.Marktplaats.nl, among others, to see what prices the woodcuts are being sold for.
 
The number of woodcuts offered between 2003 and 2013 was 45 pieces.
2011 June 11 Lowest recorded woodcut No. 56, Hill Bosch € 42,50. Unique and single copy, to the best of my knowledge.
2015 augustus Highest recorded paid for a woodcut was for No. 62 Flora Holland 1935. € 1.000,00 was paid for this Unique and single copy, (to the best of my knowledge).
 
Period 2003 till 2008 5 years
In a recorded sales of 17 woodcuts
Average value over this period € 81,62
 
Period 2009 till 2013 5 years
In a recorded sales of 30 woodcuts?Average value over
this period € 124,23
 
Period 2003 till 2013 10 years
In a recorded sales of 47 woodcuts ?Average value over this period € 108,81
 
The three most commonly offered Woodcuts are
1 No. 29 Large tree Group
2 No. 23 Sheaf
3 No. 11 Bunch Narcis and No. 50 Narcissus.?
 
Whether this information about the value is reliable I do not know.
I expect there were also personal offers I could not trace.
This makes the price probably higher.
There are 27 different Woodcuts offered at auction out of the catalog of 61 color woodcuts.
 
The other 34 color woodcuts from the catalog are difficult to find.


De statistiek van de prijzen bevat 2 uibijters (Outlier) het betreft houtsnede 61 en 62.
De hiervoor betaalde prijzen staan relatief ver van de overige bedragen ooit waarneembaar  betaald.
Vandaar dat ik deze niet heb meegenomen in de gemiddelde prijs om toch op een juist gemiddelde uit te komen.
 
Wat is een Uitbijter Wikipedia
 
The statistics of the prices includes two Outliers, they are woodblock 61 and 62.
The price paid for this woodcuts are relatively far from the other amounts paid.
In the observation they are unique.
That's why I did this not included these two woodcuts in the average price of the woodcuts.
 
Explanation Outlier Wikipedia

[Thuis pagina]