Thuis pagina

contact met Salon Zonneveld

ARIE ZONNEVELD 1905 - 1941

Arie vermeldingen

Catalogus

Van Het Westelijk Front Geen Nieuws

Annie Simonis 1907

Piet Zonneveld 1908

Kees Zonneveld 1912

informatie bronnen :Ontstaan Copyright

Nieuwe pagina

the value of a Arie Zonneveld woodcut HISTOTY

-

Salon Zonneveld seizoen 8

-

-

-

-

Salon Zonneveld gaat verhuizen


ARIE ZONNEVELD
29 december 1905 / 5 april 1941
    
Arie Zonneveld
Foto's zijn gemaakt door Annie, zij vond Arie op de middelste foto erg goed lijkend.
 
Over het leven van Arie is niet zoveel bekend. Een aantal dingen heb ik echter kunnen achterhalen, zodat er toch een beeld is ontstaan over de persoon. Arie Zonneveld. Ik zal zoveel mogelijk over Arie vertellen en zijn werk laten zien, voorzover mogelijk op jaar.
 
Arie is vernoemd naar grootvader aan vaders kant. Zijn linker oog was slecht, zijn bril had daarom maar één glas en wel het linker. Zelf vond hij dit wel handig. Wanneer hij jeuk had aan zijn rechteroog hoefde hij zijn bril niet af te zetten! Vaak was hij ook zijn bril kwijt. Deze had hij dan op zijn voorhoofd staan. Op jonge leeftijd had Arie een klein (kwaadaardig) gezwel op het puntje van zijn neus. Dit is met een bestraling behandeld. Arie was toen rond 12 jaar. Arie was de eerste van zes uit een onderwijzers gezin, en tekende al van jongs af. Het was zijn passie. Als kind vroeg hij altijd verf en papier met verjaardagen en andere gelegenheden. Arie hield van Duitse literatuur, muziek en zangers, waaronder Richard Tauber. Hij heeft HBS-B gedaan en is daarna gaan werken bij de Postgiro Dienst, op een sorteer afdeling. Dit was in die tijd nog allemaal handwerk en Arie kwam er al snel achter dat hij hier niet mee door wilde gaan. Het werk was eentonig en saai, moordend voor zijn fantasie en zijn vrije geest. Hij wilde les gaan geven als tekenleraar en besloot te gaan studeren op de avondcursus van de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Dit was in de jaren 1925 tot 1929. Annie, de aanstaande echtgenote van Arie, was een jeugdvriendin van Puk (de zus van Arie). Annie en Arie zouden elkaar kennen vanaf 1919 toen zij rond de twaalf jaar waren. Annie zou vanaf deze tijd over de vloer van huize Zonneveld zijn gekomen.
 
In de strijd die Arie als aankomend tekenleraar had: Kiezen tussen het leraarschap of de artistieke zelfwerkzaamheid, werd het hem spoedig duidelijk dat de artistieke zelfwerkzaamheid voor hem de weg was. Hij zou de Academie van Beeldende Kunsten niet voltooien, omdat de opleiding te star zou zijn geweest. Arie vond er geen ontwikkeling die zijn fantasie en geest voldoende stimuleerde of inspireerde. Hij besloot zodoende vrij kunstenaar te worden.
 
1923 Arie heeft zich verbonden aan de Vrijwillige Landstorm, bij het landstormverband
's-Gravenhage - Leiden.
 
1924 juni
HET LIED VAN DE MOHA
Dit boek is geschreven door Piet Zonneveld en geeft een kijkje op de ervaringen tijdens een vakantie in juni 1924, te Loenen op de Veluwe. De illustraties zijn gemaakt door zijn broer. Arie is een van de hoofdpersonen in dit verhaal. Het kan niet anders dan dat hij de illustratie's heeft gemaakt. Verder komt in het verhaal voor een Jan van der/de Berkenboom, van wie ik helaas helemaal niets kan terug vinden. (Jan Berkeboom, wie kent hem of weet iets over hem).
 
Pieter Zonneveld (1881) de vader van Arie, was Onderwijzer in Den Haag. Hij moet een bijzonder man geweest zijn, die voor zijn tijd erg vrij van geest was. Hij was leider bij de schooltuintjes, Leraar Gymnastiek, Onderwijzer en Hoofdonderwijzer. Klom samen met zijn leerlingen in bomen en ravotte met ze. Hij was een liefhebber van het schaakspel en lange tijd lid en penningmeester van de HAAGSE SCHAAKBOND. In hoeverre Pieter van invloed is geweest op de keuze van Arie om houtsneden te gaan maken, of om leraar, te worden is moeilijk te zeggen. Wel was Pieter een kinderlievend en creatief mens.In 1924 heeft Pieter zijn diploma B voor houtbewerking behaald.
Arie voorzag zijn werk zelden van datum of andere aanwijzingen, slechts bij enkele werken is dit wel het geval. Veel werk uit Arie's beginperiode is niet bekend. Waarschijnlijk is Arie begonnen met het vervaardigen van olieverf - schilderijen en experimenteren met aquarellen.
Johannes de Kruijf schrijft in 1941:
Van Arie's olieverfwerk zijn mij het beste bijgebleven de bijzondere en blanke duingezichten met knappe witte wolkenluchten uit de streek benoorden Den Haag. Verder zijn er de bruine en grijze kannen met zonnebloemen en een Capri landschap in juni met cactussen en bloeiende brem.
Olieverf schilderijen van Arie kom je maar zelden tegen. Het meeste werk dat men vandaag de dag tegenkomt zijn de houtsneden, aquarellen, soms een Ets.
 
1924 oktober
Diensttijd:
ZONNEVELD, Arie - Geb: 29 december 1905 te: Amsterdam
Registratienummer: 05.12.29.014
Marinenummer: xxx
Huwelijksdatum: xxx
STAAT VAN DIENST
Is van 12 januari 1923 t/m 20 juli 1925 verbonden geweest bij de Vrijwillige Landstorm, laatstelijk bij het landstormverband 's-Gravenhage - Leiden.
Heeft gedurende zijn verbintenis bij de Vrijwillige Landstorm niet gediend bij een op voet van oorlog gebracht onderdeel van het leger.
Korporaal m.i.v. 06 oktober 1924 bij de Koninklijke Landmacht bij het Regiment Grenadiers in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1925 uit de gemeente 's-Gravenhage onder nummer 1408
m.i.v. 24 juli 1925
Groot verlof m.i.v. 05 sep 1925 Terug m.i.v. 06 sep 1928
Groot verlof m.i.v. 23 sep 1928 Terug m.i.v. 11 sep 1930
Groot verlof m.i.v. 28 sep 1930
 
Dit olieverf schilderij heeft Arie gemaakt in 1924. Arie zou het aan Annie hebben gegeven voor hun verloving. Helaas is het schilderij in een slechte staat.
 
 
Studiewerkje uit 1924 De Molen bij Schiedam. Er zijn meer studiewerken uit deze periode bekend.
 
1925
In Parijs vind de "Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes" plaats. De term Art Deco is ontleend aan de naam van deze tentoonstelling. Art Deco is de eerste echt moderne stijl van de 20e eeuw. Kenmerkend zijn, zeker voor die tijd, de strakke gedurfde en eenvoudige vormgeving. In Nederland zijn uit deze periode de Amsterdamse en Haagse School bekend.
Aanvankelijk wilde Arie tekenleraar te worden. Hij heeft de keuze gemaakt te gaan studeren aan de avondcursus van de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hier begon zijn leven als vrij kunstenaar en schilder. Hij had een voorliefde voor goed materiaal. Zijn werk is veelal maatwerk en heeft een gedegen ondergrond van het zelf waargenomen en innerlijk beleefde. In deze periode zou er iets ontstaan zijn tussen Arie en Annie.
Militaire dienst van 24 juli tot 05 september
 
Het gezin Zonneveld verhuisde van de Herman Costerstaat 175 Den Haag naar Beukestraat 57 Den Haag.
 
1926
 
1928
Militaire dienst: 06 september tot 23 september (herhaling).
 
Arie maakte een aantal etsen, welke zijn voorzien van zijn kenmerk AZ en het cijfer 28. Arie werkte hier in series van 100. De serie bestaat, zover bekend, uit vier etsen. Duinpopulieren / Zeeden / Zeedennen / Herfstbomen.
 
In november en december 1928 Verscheen VOM WESTEN NICHTS NEUES als feuilleton in de Vossische Zeitung.
 
 
1929 januari
Er is een kalender uitgebracht door Ets en Handels Drukkerij Joh.D. Scherft te Den Haag. Het zou hier gaan om een plaat gesneden in linoleum, en gedrukt door Joh.D. Scherft, om welke Ets het gaat is niet bekend. De etsen uit 1928 en het Ven waren ook bekend bij Joh. D. Scherft.
 
1929
In januari 1929 Verscheen VOM WESTEN NICHTS NEUES als boek bij Propyläen Verlag te Berlijn. Arie heeft voor de Nederlandse vertaling een aantal houtsneden gemaakt. De houtsneden zijn helaas nooit verder gekomen dan proefdrukken, omdat intussen ook de rechten werden opgekocht en de film werd uitgebracht. Onderhandelingen over de filmrechten moeten tussen augustus 1929 en uiterlijke april 1930 hebben plaats gevonden. De opdracht tot het maken van de houtsneden voor dit boek zullen zich tussen januari 1929 en uiterlijk februari 1930 hebben afgespeeld. Het van oorsprong Duitse VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS is uitgegeven in Nederland op 18 maart 1929, als eerste buitenlandse vertaling. Één illustratie is wegens een embargo pas in 1983 gebruikt toen er 50 jaar voorbij waren gegaan, als omslag voor het boek.
 
   
1929                    1983                   2000
 
 
Arie heeft in deze periode een verjaardagskalender gemaakt. Hier zijn twee afbeeldingen van bewaard gebleven.
 
Scherft 16 X 20
 
Na contact gezocht te hebben met iemand die mij iets kon vertellen over Ets en Handels Drukkerij Joh.D. Scherft kwam ik uit bij de dochter van Joh.D. Scherft, en die vertelde nog een "Arie Zonneveld" in haar bezit te hebben! Een aanbouw tegen een kerk. De enige aanwijzing dat het hier om een Arie zou gaan is dat onderaan het papier waarop deze prent is afgedrukt staat geschreven. Mogelijk is het gemaakt als illustratie voor een boek, welk boek niet bekend is. Het is zeer waarschijnlijk dat het hier om een echte Arie gaat. Voorzover bekend zijn van deze afbeelding slechts twee afdrukken bewaard gebleven.
 
1929
is het jaar waarin ik de eerste houtsneden ben tegen gekomen met datum. Arie moet echter al een aardige reputatie hebben gehad, gezien hij gevraagd is om omslag te maken voor verschillende boeken, welke boeken en hoeveel is niet bekend. Wel bekend zijn de omslag voor VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS en HET SCHIP DER WAARHEID.
 
De volgende werken lijken ook uit deze periode te komen.
 
            
Dreigende boom                          Schip op stormzee
 
De noodzaak zijn werk productief te maken, dwong Arie te werken voor een groot publiek met althans voor kunst, een kleine beurs.
 
Arie en Annie verhuizen per september 1929 van Den Haag naar Amsterdam en gaan wonen aan de 3e Helmersstraat 5 hs. Het huis is gebouwd eind 19de eeuw, en is onderdeel van de eerste uitbreidingsring buiten de Stadhouderskade, en gelegen nabij het Leidseplein. Ook in 1929 geen arbeiders woning, laten we zeggen 1 klasse hoger. Een eenvoudige, nette woning. Zij wonen hier tot 20 maart 1930 en verhuizen dan naar de Biesboschstraat 67. Annie en Arie wonen hier tot aan hum trouwdag op 4 maart 1931. De reden van verhuizing naar Amsterdam is waarschijnlijk dat Annie hier werk kon krijgen. Zij ging les geven aan een Vakschool voor Vrouwen en Kinderkleding. Mogelijk is ook het huwelijk voor het kantongerecht aanleiding geweest. Er is over deze periode verder niets bekend. Mogelijk heeft Arie hier zijn Kinderkaarten gemaakt welke in 1931 zijn uitgegeven. Bij de burgerlijke stand te Amsterdam geeft Arie als beroep op, kaart - snijder.
1929 oktober 24
De dag van de beursval veroorzaakte wereldwijd een enorme crisis en werkloosheid.
 
1931 maart.
Uitgeschreven te Amsterdam
 
 
Het huwelijk tussen Annie en Arie is voltrokken voor het
Kantongerecht te Amsterdam.
 
 
De jong getrouwden gaan wonen te Soest aan de van
Lenneplaan 10A.
 
Arie en Annie
1931
 
Bekend is dat Arie een buitenmens was. Wanneer hij de kans had ging hij wandelen op het strand of in de bossen. Van de vakanties die gemaakt zijn, zijn nog wat nog foto's bewaard gebleven, waarschijnlijk omgeving Loenen.
 
   
1931 / 34
 
Het kenteken van de auto geeft aan, dat deze uit de provincie Utrecht komt (L), periode maart 1931 eind 1934.
 
Pim Zonneveld Broer van Arie (Geb. 1919)
 
Ik was in de tijd dat zij in Loenen gingen kamperen 5 jaar. Wij waren een artistieke en ondernemende familie. Het was nooit een saaie boel. Zelf ben ik op jonge leeftijd al meegegaan kamperen in Loenen en ik herinner mij de kampeerplaats op de Loenense hei heel goed. (Zie LIED VAN DE MOHA). Het was geen officieel kampeerterrein.Het was gewoon gemeentegrond en je moest een vergunning halen in het dorp. Dan kon je een tent neerzetten ergens gewoon op de hei langs de beek. Er was geen wasgelegenheid of toilet. Er was alleen natuur. Wassen deden we in de beek. Ook drinkwater en water om thee of koffie te zetten haalden we uit de beek, want het was glashelder water. Onzer inkopen deden wij bij "juffrouw Koekkoek" in het dorp. Als er wat meer kampeerders waren, kwamen de bakker en de kruidenier 's morgens op het terrein. Toen ik 17 was ben ik zelf met een neef en een vriend gaan kamperen in Loenen. Toen was de situatie nog zoals ik hierboven beschreven heb. Mijn broers waren echte natuurliefhebbers en gingen heel vaak met de tent kamperen. Kamperen was een familie gebeuren. De broers Piet en Kees, Puk en Piet Steenbergen, zelfs Oma Zonneveld ging soms mee. Kamperen werd in die tijd nog niet veel gedaan. De familie Zonneveld was min of meer een uitzondering. Toen later Rob en Tineke ook mee gingen kamperen, had Rob zijn eigen tentje. Tineke sliep in de auto. De Zonnevelden waren voor hun  tijd erg sportieve mensen: zwemmen, schaatsen (Broer Kees heeft drie keer de elfstedentocht gereden), wandelen en natuurlijk kamperen waren zaken die hun bezig hielden. De locatie voor kamperen was meestal Loenen op de Veluwe of Putten. Ooit is er wel eens brand geweest in een der tenten. Er werd gekookt op Primussen, brandend op petroleum. Deze waren zeer brandgevaarlijk. De tenten vervaardigden Annie zelf op haar Singer handnaaimachine.
 
1935 Rob
 
Arie was zover bekend geen lid van een kunstenaarsvereniging.
Er zou ooit één tentoonstelling gehouden zijn, in het kunstnijverheidshuis van de firma Visser - Wormhoudt te Hoorn in 1931. Ter gelegenheid van de opening is er van 01 april tot 09 mei een tentoonstelling geweest van handgedrukte houtsneden en kleurhoutsneden, niet alle genoemde werkjes zijn bekend.
 
 
Lijst genoemde werkjes:
Meidoorn / Duinrel / Duinpopulier / Kleurenbosch / Bloesemboom / Heidewegje / Morgenzon / Duinrell / Drie Zeedennen / Korenschoof / Korenvelden / Drieschoofjes / O.I. Kers / Zonnebloem / Poinsettia / Gouden regen / Witte paddestoel / Hooiberg / Rode paddestoel / Wilgenwegje / Klein korenveldje / Zwarte Ster van Bethlehem.
 
In de periode dat Arie en Annie in Soest woonden, maakte Arie vooral aquarellen met korenvelden op zacht terrein en bloeiende bomen. Arie was een inspiratie bron. Bedacht beelden die hij wilde uitvoeren en wist goed met welke materialen hij dat wilde doen. Hij had hiervoor zijn eigen werkplaats / atelier ter beschikking. Hij tekende, sneed het hout, bepaalde de te gebruiken kleuren en drukte af, Annie assisteerde hierbij. Naast het afdrukken van de houtsneden hielp Annie ook bij het maken van de passe-partouts en de lijsten. Arie was per slot van rekening een selfmade man en hield het hele proces graag in eigen hand.
 
 
Arie had zijn eigen Logo voor achter op de lijsten.
 
1931
Dit jaar is er een serie kinderkaarten uitgebracht door de Ned. Bond tot Kinderbescherming. De serie bestaat uit 6 afbeeldingen naar gekleurde houtsneden van Arie Zonneveld. Er zijn minstens twee drukken van geweest. Een met en een zonder onderschrift. Voor zover bekend heeft Arie nooit mensen afgebeeld in zijn houtsneden. Deze kaartenserie is hier een uitzondering op. Alle kaarten hebben afbeeldingen van kinderen. Vandaar dat deze kaartenserie bijzonder te noemen is.
 
Het zijn slechte tijden. Mensen hebben geen geld en bankrekeningen worden geblokkeerd. Arie krijgt geld van mensen maar is het ze ook schuldig, de zaken gaan slecht.
10 juni 1931 schrijft Arie een brief, waarin hij vermeldt dat hij nog een boete moet betalen van Fl. 25.00 voor het rijden zonder goede remmen, en hij verwachtte een dwangbevel. Het licht is nog niet betaald en hij zal als hij niet binnen 10 dagen betaalt, zijn huis worden uitgezet (Mogelijk heeft de verhuizing naar de Heideweg hiermee te maken). Verder heeft hij schulden bij de bakker, slager en groenteman. Ook heeft hij al het een en ander geleend bij zijn lijstenmakerij, zodat hij daar niet graag weer heen gaat. De familie bracht geen soelaas meer. hij had al zo vaak een tientje hier en daar geleend. Arie betaalde regelmatig af door het weggeven van zijn werkjes. Hij kreeg niet altijd in geld uitbetaald als er al geld was. De familie moest rondkomen van 90.00 gulden per maand, wat een bestaansminimum was. Arie verontschuldigde zich voor het hebben van zijn auto, als zijnde de zijn enige overbodigheid. (Hij had deze natuurlijk wel nodig om bij de handelaren te komen met zijn werk). Relaties had hij vooral met kunsthandelaren. Er was in deze tijd nogal eens ruilhandel. Kunstwerken verruilen voor stalen Gispen - meubelen of vazen van Andries.D. Copier was geen uitzondering.
Arie hield van deze vormgeving.
 
 
Waarschijnlijk zijn dit de auto's waar Arie in rond reed in de Soest periode.
 
 
1932
Verhuist het gezin naar de Heideweg 26 Soest
 
Puk de zus van Arie is op 28 oktober 1932 getrouwd met Pieter Wilhelmus Steenbergen geb. 1905-06-02. Puk was van beroep onderwijzeres op een lagere school. Pieter Steenbergen was een harde werker, ambitieus, studeerde wis - en natuurkunde en promoveerde tot doctor. Hij heeft les gegeven op het Maerlant Lyceum in Den Haag. Later werd hij hier rector. Hij was een vriend van Arie en na Arie's dood voogd van diens kinderen, wat hij heel goed gedaan heeft. Puck en Pieter hebben Arie zeker financieel geholpen, door houtsneden en schilderijen van Arie te kopen, niet alleen voor de hulp die ze Arie hiermee boden, maar zeker ook omdat zij Arie's werk zeer waardeerden.
 
 
1933
Geb. Zoon Rob Zonneveld (14 februari 1933 - 2 januari 2016)
 
(1933) Fam Bezoek
 
1934 juli 11
De tijden zijn nog zwaar. Om wat extra inkomsten te verkrijgen verhuurden Arie en Annie hun huis wanneer zij zelf op vakantie gingen. De prijs was 100 gulden per vier weken. Echter mensen die al eerder in de woning verbleven konden voor 20.00 gulden per week in het huis verblijven. Hieruit blijkt dat het huis in voorgaande jaren is verhuurd tijdens de vakanties. Arie had het reizen nodig om inspiratie op te doen: De andere lichtval, andere cultuur enz. Hij zou samen met Annie reizen hebben gemaakt naar Florence, Venetië, Verona, Pisa, (Toscane en Umbrië) Rome, Napels, Pompeï, Heracleanum en Capri. Ze voeren vanaf Napels langs de kust, o. a. naar Abri en Mali. Arie werd altijd zeeziek op de Middellandse zee, door de korte golfslag.
 
Arie en Annie
 
Studie Capri
 
 
 
Frankrijk mocht Arie niet meer in, hij had daar op 14 juli 1938/39 een dronken Fransman aangereden, niet dodelijk, maar toch!
Naast schilderen en het vervaardigen van houtsneden, was Arie ook een subliem fotograaf. Hij had altijd in zijn hoofd om met fotografie de kost te gaan verdienen, indien de kunst slecht zou gaan lopen. Hij had alle apparatuur, inclusief donkere kamer, hij vergrootte en maakte dia's waarvan er nog een aantal in het familiearchief zijn. Verder zijn er studiefoto's bekend. Wanneer deze gemaakt zijn is helaas niet bekend. Korenschoven waren een geliefd onderwerp van Arie. Het koren werd gemaaid en door binders en bindsters in bossen gebonden daarna tegen elkaar gezet om te drogen in de vorm van een schoof. Arie heeft veel camera's gehad waaronder een stereo camera en een 6 x 6 camera.
 
 
1931 / 34
 
De laatste camera die Arie gebruikte was een Zeiss Contax kleinbeeld. Hij vond deze beter dan de Leica.
1934
Na drie jaar werd Soest Arie te benauwd, hij miste de zee en zijn wandelingen langs het strand om uit te waaien en te denken. De wandelingen gaven hem het gevoel van leven. Eind 1934 verhuisde het gezin naar de Molenweg 180 te Monster. In deze periode zou Arie veel werk hebben gemaakt met duingezichten en stranden.
1935 september 20
Geb. Dochter Tineke
 
1937 / 1938 Rob & Tineke
 
Pim herinnert zich dat het wel voorkwam, dat wanneer Annie en Arie boodschappen gingen doen in Den Haag, zij de kinderen achter lieten in Arie's ouderlijk huis. Daar stond nog een houten bak waarin de kinderen dan sliepen. Soms voorzag Arie deze bak met een briefje met een tekst als, NIET AANKOMEN AUB.
 
De kinderen Rob en Tineke logeerden in de vakanties eindeloos vaak op De Heihaas. Wanneer Arie en Annie hun jaarlijkse vakantie hielden, zonder aan te geven wanneer zij weer terug zouden zijn. Tineke herinnert zich dat zij graag logeerde op De Heihaas. Tante To was dol op kinderen. Ze was zelf niet getrouwd en Tineke sliep bij haar op de kamer. Zij herinnert zich nog het gesteun als tante To zich 's morgens in haar korset hees.
 
1936
Nederland telde 8.5 miljoen inwoners. Er waren op dit moment ruim 475.000 werklozen geregistreerd. Vooral middenstanders en boeren hadden het zwaar. De werklozen waren aangewezen op de steun en wat men daarvan kreeg was geen vetpot.
 
1937 / 38 Tante To Rob Tineke Heihaas
 
 
                            1938 / 39 Arie, Tineke en Rob   1936 / 1937
 
Het was een strenge winter. Pieter, Arie's vader overlijdt op 30 januari 1936, 56 jaar oud. Hij reed motor en voelde zich tijdens een rit niet zo goed. Hij ging een kapperszaak binnen, ging op een stoel zitten en stierf aan een hartaanval. Zijn overlijden heeft een grote indruk op Arie gemaakt.
 
1936 / 37
Arie heeft een nieuwe tweedehandse auto aangeschaft: een Ford junior. Tineke staat ook hier mooi op de foto samen met Rob.
Omstreeks 1940 heeft Arie zijn auto verkocht, i.v.m de ophanden zijnde bezetting.
1940 februari 26
Geb. Zoon Coen (Te Monster)
1940 mei 10
De Duitsers vielen Nederland binnen. Parachutisten sprongen af boven Zuid-Holland.
Ondanks fel verzet bleef de strijd ongelijk.
14 mei
Had er een hevig bombardement op Rotterdam plaats. Om erger te voorkomen besloot het opperbevel te capituleren. De bezetting was begonnen.
 
Arie heeft in deze tijd veel kleine olieverf schilderijen gemaakt van o.a. Geraniums. Rob herinnert zich dat het hele atelier vol stond met dit soort werkjes.
 
 
Geranium
 
Dat deze geranium uit 1940 komt is vrijwel zeker. Arie heeft het aan zijn moeder gegeven, die het heeft voorzien van de tekst:
Zing! als de zon schijnt
Zing! als de zon verdwijnt
Zing!
 
Den Haag 30-6-'40
 
De tekst is van Alida, zij zong deze vaak.
 
1941 de februari staking, Protest in Amsterdam tegen de bezetter.
 
 
1941 Laatste Houtsnede waar Arie aan werkte.
 
Helaas is er van de hout en linoleum - sneden niets over gebleven. De plankjes van hout werden door de houtwormen aangetast. De linoleum - sneden zijn uitgedroogd en daardoor vervormd.
 
1941 april 05
Arie overleden in een Haags Ziekenhuis, achterlatende Annie 34 jaar en drie kinderen. Arie is op de avond van zijn overlijden met spoed naar het ziekenhuis in Den Haag gebracht, alwaar hij is overleden aan de gevolgen van een niet behandelde blindedarminfectie / perforatie. Arie werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Den Haag. Op het graf heeft Annie een Japanse sierkers geplant. Die boom was toen net geïmporteerd uit Japan en Arie was er gek op. Het graf is al lang geleden geruimd. Arie was / kon zwaar op de hand zijn. Hij was een denker een geestelijk oude man, toen hij zo jong overleed. Zijn houtsneden, aquarellen, etsen en olieverfschilderijen verkochten goed. Tot ver na zijn overlijden werden de werkjes nog te koop aangeboden in diverse kunstwinkels. Hij was een eigenzinnig mens die een kort productief en goed, helaas te kort leven heeft gehad. Hij was niet verzekerd. Omdat het oorlog was en er toch brood op de plank moest komen is Annie nog een tijd doorgegaan met de productie van handdruk houtsneden. Doorgaans zijn deze op een slechter kwaliteit papier afgedrukt. Het was immers oorlog en er was niets meer voorhanden. Aan de ondertekening van Annie haar handdrukken, kun je niet zien dat het om een afdruk van Annie gaat. Beiden zijn A Zonneveld. Pieter Wilhelmus Steenbergen, vriend en zwager van Arie, is na Arie's overlijden benoemd tot voogd over diens drie kinderen. Volgens Tineke was hij een uitstekende voogd.
 
 
Lachen deed Arie zelden, dit is de enige foto waarop hij lacht.
 

© 2005 - 2016 (A.L.Zonneveld) AELZET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Thuis pagina]