Thuis pagina

contact met Salon Zonneveld

ARIE ZONNEVELD 1905 - 1941

Arie vermeldingen

Catalogus

Van Het Westelijk Front Geen Nieuws

Annie Simonis 1907

Piet Zonneveld 1908

Kees Zonneveld 1912

informatie bronnen :Ontstaan Copyright

Nieuwe pagina

the value of a Arie Zonneveld woodcut HISTOTY

-

Salon Zonneveld seizoen 8

-

-

-

-

Salon Zonneveld gaat verhuizen

Ontstaan van de pagina
dankwoord
 
Inhoud:
 
Informatie
ARIE ZONNEVELD - 29 december 1905 / 5 april 1941
 
Afbeeldingen
Werkwijze - Grote Zonnebloemen
Zwart / Wit (houtsneden)
Foto's van Arie's hand
 
Verhaal - Herinneringen van een kampeerder
Door Piet Zonneveld (1908 - 1983)
Hoofdstukken
1: De Reis
2: Loenen
3: De twee grote mogendheden.
4: Ich bin von Liebe ganz verrückt.
5: Het donkere Loenense.
6: Van Alles
7: Het lied van de MOHA
 
Grootouders (van Arie)
Job Schellevis
Alida Dee
Gezin Job & Alida
 
Ouders (van Arie)
Moeder Alida Schellevis
Vader Pieter Zonneveld
Gezin Pieter & Alida
                                       
Andere leden rond Arie
Broer: Pieter (Piet) Zonneveld (1908- 1983)
Oom: Pieter Schellevis (Heihaas)
Echtgenote: Annie Simonis (1908 - 1999)
1905 / 1941
ARIE ZONNEVELD
 
 
 
 
Extra:
 
Link: Stamboom Zonneveld: GA

 
 

Copyright © (2002 - 2017) - AELZET PRODUCTIES
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
 
Email adres: SalonZonneveld@gmail.com
 
 

 

 

[Thuis pagina]