Thuis pagina

contact met Salon Zonneveld

ARIE ZONNEVELD 1905 - 1941

Arie vermeldingen

Catalogus

Van Het Westelijk Front Geen Nieuws

Annie Simonis 1907

Piet Zonneveld 1908

Kees Zonneveld 1912

informatie bronnen :Ontstaan Copyright

Nieuwe pagina

the value of a Arie Zonneveld woodcut HISTOTY

-

Salon Zonneveld seizoen 8

-

-

-

-

Salon Zonneveld gaat verhuizen


Het Vaderland
24 december 1930 - Avondblad B
 
Voor het misdeelde kind
 
29,8 x 36,6
 

 
 
Ieder Nederlander, wien de verzachting van het lot van het misdeelde kind ter harte gaat, zal daarvan van 10 december tot en met 09 januari a.s. daadwerkelijk kunnen doen blijken door het koopen van weldadighieds postzegels en prentbriefkaarten, die ook dit jaarweer speciaal voor dit doel zijn ontworpen.
Dit doel is het verstrekken van financieelen steun aan alle instellingen, die zieke, zwakke, blinde, doove doofstomme, achterlijke, geberekkige en verwaarloosde kinderen van alle gezindten verzorgen, d.w.z. 50.000 Nederlandsche kinderen beneden 19 jaar.
Men weet dat er vier postzegels zijn ontworpen door den heer G. Kiljan te Voorburg.
Die van 1 cent kost 3 cent, die van 5 cent kost 8 cent, die van 6 cent kost 10 cent, die van 12 cent kost 16 cent.
De serie prentbriefkaarten vormt een zonnige, kleurige reeks naar kleurhoutsneden van Arie Zonneveld: zij wordt uitgegeven voor 35 cent.
Met den verkoop van deze postzegels

 
 
en prentbriefkaarten wordt schitterend werk verricht, dikwert met verrassende resultaat.
Ieder succes kan beteekenen redding van een menschenkind voor armoede, achterstelling en verbittering.
Wanneer  langstelling grooter was, dan zou door vereende krachten een opbrengst worden verkregen van Fl.150.000.
De organisatie van dit werk van weldadigheid is in handen van een speciale commissie, ingesteld door den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming.
In deze commissie zijn vertegenwoordigd de voornaamste richtingen van de jeugdzorg binnen het betrokken gebied.
Na 9 januari zijn de weldadigheidspostzegels niet meer verkrijgbaar aan de postkantoren; ze blijven echter onbeperkt geldig.
Vooral voor de correspondentie met kerstmis en Nieuwjaar kan het gebruik maken van bedoelde postzegels en prentbriefkaarten niet genoeg worden aanbevolen.

Uitgave Ned. Bond tot Kinderbescherming
December 1931 Negende Serie No.4

 

 

 

 
 

 
01
Als de mei weer is in 't land
02
Knor heeft honger
03
Samen alleen

 

 

 
04
Moegespeld
05
Het wordt donker
06
De veroren vlieger

De opbrengst.
 
De netto opbrengst van de kinderzegels van dat jaar bedraagt 135.820,56 gulden.
Hiervan ging 2 procent naar het Kinderfonds PTT en de rest wordt verdeeld door de Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming.
 

Gerard Kiljan:
 
Gerard Kiljan maakt in zijn ontwerp gebruik van het nieuwe medium fotografie.
Toen Kiljan de reeks van vier zegels presenteerde, bleek er een misverstand te zijn ontstaan.
Kiljan had niet de gebouwen waarin deze misdeelde kinderen wonen gefotografeerd maar de kinderen zelf.
De postzegels kregen veel kritiek.
Het publiek was van mening dat de onderwerpen te realistisch waren weergegeven.
Ook de Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming was hoogst ongelukkig met de zegels, waarop de kinderen duidelijk te herkennen waren.
Kiljan verdedigt zich door te stellen dat de fotografie als nieuwe kunstvorm dichter bij het moderne leven staat.
Kiljan krijgt hierin gelijk, want zijn zegels blijken uiteindelijk succesvol.
 
Bron: www.kunstbus.nl

 
 
Op 10 december 1931 wordt Dorr, Peter Joseph, broeder Cesarius, uit Chevremont, afgebeeld op een kinderpostzegel (NVPH 240), de toeslag van anderhalve cent komt ten goede aan het misdeelde kind.
Naar aanleiding van de uitgave van deze postzegel vraagt Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging de straatnamencommissie om een straat te benoemen naar deze Broeder.
In eerste instantie wordt toegezegd een straat in zijn geboortewijk Chevremont te benoemen.
Later besluit de straatnaamcommissie een straat in de buurt van de Schoolstraat te benoemen, in verband met zijn beroep, leraar.
De straat wordt Petrus Dorrstraat genoemd.
 
Bron: www.kgv.nl/wiki/index.php?title=EKPV
 
 
 

 

 

 

[Thuis pagina]